Sällan sen. Om jag inte ofrivilligt försover mig.
(tåget till Lund)