TISDAG.

(Jag vill bara notera att jag har
ingen som helst aning, om det här 
är en korrekt stavning i runskrift.)
🌈