.

"Jag idag... och för alltid." (jag är jag och du är du, och du behöver inte vara ett geni för att lösa ett problem).