H.H.

I somras var jag och tre kompisar 
Håkan Hellströms konsert i Varberg! 
Det var en fantastisk upplevelse,
som jag aldrig kommer att glömma.