'IN NATURE WE PARTLY TRUST'

(Know this big world from where you're standing/sitting right now... In blooming peace.) ☮️
Jag hoppas verkligen att det finns en drake som sover på toppen... 💭 "Livet är dina yttersta och innersta svårläkta sår." 🌈 🖤 🌈