FRIHETEN

En tillbakablick till då man
vandrade i grönskan, i skogen.